I flere år har dybdefagsholdet “Giv det videre” fra Frøstruphave Efterskole, haft glæden af at besøge Østbækhjemmet næsten ugentlig!
Sammen har vi fået skønne oplevelser med forskellige aktiviteter, deling af tro, liv, sang og musik. Vi bliver altid taget varmt imod når vi kommer. Man siger at tiden flyver afsted i godt selskab, det sker hver gang vi er på Østbækhjemmet. Tak for gæstfriheden, nærværet og samværet.

Jonas Rahbek – Lærer på Frøstruphave Efterskole, dec. 2023

”Man føler sig budt velkommen med det samme. Straks man træder ind ad hovedindgangen, mødes man af duften af friskbagte boller, kaffe eller andet fra køkkenet, der ligger lige over for indgangen. Der er højt til loftet og lyse lokaler, der indbyder til at slå sig ned i. Jeg er hver gang blevet mødt af smilende personale, der byder velkommen. Jeg bemærker også, at de er meget hjertelige og hjertevarme i deres omgang med hinanden, med beboerne og med ledelsen. Så min fornemmelse er tryghed og ro. Det virker som et personale, der har det rigtig godt med hinanden. På trods af spredning i uddannelsesbaggrund og erfaring, er det mit klare indtryk, at de lytter til hinanden med ægte interesse og åbenhed. Derfor er tryghedsniveauet i de grupper jeg arbejder med også høj og lærevilligheden stor. ”

Henrik Burskov, supervisor og familieterapeut, nov. 2019

”Jeg har oplevet Østbækhjemmet som et rart sted at besøge. Der er en god atmosfære –  der er ro, der dufter altid af mad eller bagning. Mennesker taler roligt med hinanden. Man bliver set, når man kommer. Og anvist mødested. Medarbejdere er forberedte – der er respekt om mødetid.
Jeg oplever medarbejdere være gode betingelser for den borger som sagen har handlet om. Men også gode betingelser for hinanden. ”

Udtalelse fra VISO konsulent Anne-Mette Støvring november 2019

”Medarbejderne på Østbækhjemmet er meget opmærksomme på at støtte X, når X afviser tilbud. De er også opmærksomme på at understøtte X´s behov og ønsker.”
”Medarbejderne er meget opmærksom på de store og små fremskridt der sker”
” XX profiterer af at bo et sted hvor alle er glade for hende, vil hendes bedste og hvor der er en mærkbar god samarbejdsånd”.

VIAS-nr 93342 / VISO specialist Anne- Mette Støvring 08.11.2019.

”Personalet har kunnet arbejde med X på en måde som har fremmet ´s trivsel. Med flere eksempler fortæller personalegruppen om hvordan kontakten med X har virket positivt og fremmende for kontakt og trivsel hos X, at arbejde i dyaden ( en til en) og desuden arbejdet positivt reformulerende i forhold til X´s adfærd.”

VIAS-nr 81684 /VISO specialist Hanne Grønbech. 20.08.2018.

” I nye situationer kan X være afvisende eller afventende og X søger primært kontakt og berøring på egne præmisser, ligesom X søger støtte fra medarbejdere, når hun færdes i stimuli fyldt miljø.”

VIAS-nr 55510 / VISO specialist Trine Liliendahl Hansen, januar 2016.