Året på Østbækhjemmet

På Østbækhjemmet har vi flere årligt tilbagevendende begivenheder, fx:

 • Nogle beboere deltager i Majcykelturen hver tirsdag, i maj måned.

 • Sommerferie ture.
 • Frøfestival - Kristelig Handicapforenings musikfestival.
 • Forskellige arrangementer sammen med et andet bofællesskab her i byen. Det kan være Mortensaften og en aktivaften om sommeren.
 • Julefrokost, hvor vi danser om juletræet og får gaver.
 • Nytårsaften holder vi fest.

 • Vi gør ekstra meget ud af højtiderne. Vi pynter op og tilstræber, at vores andagter har med den pågældende højtid at gøre, således at den enkelte får en større forståelse for, hvad højtiden handler om.
 • En gang imellem tager vi en tur til Fyn og køber æbler.

 • Besøg hos pårørende.
 • Nogle år har vi også:
  • Skitur
  • Solferie til fx Tenerife, Grand Canaria eller andre lignende steder.