• Vi starter dagen med fælles morgenmad og andagt
  • Vi tager på arbejde, undtagen dem der har hjemmedag
  • Når vi kommer hjem om eftermiddagen, er der tilbud om fælles kaffe
  • Individuelle eftermiddagsaktiviteter
  • Skiftende køkkentjans, hvor vi forbereder aftensmad
  • Vi spiser aftensmaden i fællesskab og holder andagt ved bordet
  • Aftenhygge