Måneden på Østbækhjemmet

I løbet af måneden har vi nogle faste aktiviteter, fx:

 

  • Hver 3. fredag har vi ”Før søndagen”, hvor vi gennemgår teksten til den efterfølgende søndags gudstjeneste. Vi synger sammen og tænder et lys for hver beboer, som kan komme med forslag til emner, vi skal bede for.
  • Den 1. mandag i måneden, har vi beboermøde, hvor alle deltager. Vi gennemgår kalenderen for hele måneden og snakker om kommende aktiviteter. Her kan beboerne melde ud, om de har lyst til at deltage eller ej. Sidst, men ikke mindst, gives ordet frit. Her kan beboerne komme med alt, hvad de har på hjerte.
  • Bibelstudiegruppe for de beboere, som har lyst til at være med. Det foregår den 1 mandag i måneden og går på skift hos deltagerne. Hver gang kommer der et par udefra, som er med til at synge, læse bibelteksten og diskutere indholdet.