Besøg af Frøstruphave efterskole

Vi får besøg af diakonilinjen fra Frøstruphave efterskole. De kommer og laver forskellige aktiviteter tirsdag eftermiddag.