Østbækhjemmets historie

Det gamle Østbækhjem

Østbækhjemmet blev som det første hjem under Kristelig Handicapforening etableret med frivillige kræfter i 1983. En række forældre havde behov for at finde et hjem til deres handicappede barn som også ville praktisere den kristne tro.

Der blev indrettet et hjem med integreret lederbolig i en nedlagt kjolefabrik, som med en senere tilbygning helt frem til 2008 udgjorde hjemmet for 10 beboere.

Samme år, 25 år efter starten blev det nye Østbækhjem taget i brug med plads til 12 psykisk- og fysisk udviklingshæmmede.

Det nye Østbækhjem