Organisation

Østbækhjemmet er et selvejende hjem med egen bestyrelse og tilknyttet Kristelig Handicapforening på landsplan.

Hjemmets formand er Bjarne Hvidberg, Ølgod.

Hjemmet har 20 ansatte. Alle der arbejder på Østbækhjemmet har relevant uddannelse og/eller lang praktisk erfaring i arbejdet med fysisk og psykisk udviklingshæmmede.