Organisation

Østbækhjemmet er et selvejende hjem med egen bestyrelse og tilknyttet Kristelig Handicapforening på landsplan.

Hjemmets formand er Bjarne Hvidberg, Ølgod.

Hjemmet har 20 ansatte, hvoraf de fleste har en uddannelse.