Østbækhjemmet er en selvejende institution med 12 lejligheder efter ABL §105 med støtte efter servicelovens §85. Desuden har vi 3 lejligheder efter servicelovens §107/§108 som pr. 1.august 2020 udvides til 6 lejligheder. Vi har et bredt og godt samarbejde med pt. 5 kommuner.

Vi er beliggende i Varde Kommune og det er overvejende sagsbehandlere herfra, der holder de årlige opfølgningsmøder. Vi samarbejder desuden med beskæftigelsestilbuddet Samstyrken, STU Gårde og samværs- og aktivitets-tilbuddet i Ølgod.

Det er Socialtilsyn Syd der har tilsynsforpligtelsen ( se seneste rapport på hjemmesiden).

Se i øvrigt Østbækhjemmet på tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk