Østbækhjemmet blev som det første hjem under Kristelig Handicapforening etableret med frivillige kræfter i 1983. En række forældre havde behov for at finde et hjem til deres handicappede barn, som også ville praktisere den kristne tro.

Der blev indrettet et hjem med integreret lederbolig i en nedlagt kjolefabrik, som med en senere tilbygning helt frem til 2008 udgjorde hjemmet for 10 beboere.

Samme år, 25 år efter starten blev det nye Østbækhjem taget i brug med plads til 12 psykisk- og fysisk udviklingshæmmede.

Senere blev lederboligen omdannet til lejligheder for to beboere, og en pavillon blev sat op, så der blev plads til i alt 3 beboere under §107.

I 2020 / 2021 skete en tilbygning således at §107/§108 blev udvidet til i alt 6 lejligheder

Således at Bofællesskabet i dag rummer 19 beboere fordelt i 3 mindre grupper med hver deres dagligstue.


 

Det gamle Østbækhjem

 

Det nye Østbækhjem