Anerkendende pædagogik er ikke en ny pædagogisk retning eller metode, men det er en pædagogik vi forsøger at leve efter på Østbækhjemmet. Det handler om relationer, hvordan vi opfatter hinanden og behandler hinanden. I relationen mellem personale og beboer handler det om at møde beboeren netop der, hvor vedkommende er. Beboeren er et unikt menneske, som har sine egne ressourcer og potentialer. Disse kan være med til at fremme en positiv udvikling, hvis de bliver udnyttet hensigtsmæssigt. Alle har behov for anerkendelse for at kunne føle selvværd og dermed opnå en højere livskvalitet.