På Østbækhjemmet arbejder vi med KRAP, som står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

KRAP er et socialpædagogisk koncept, som bygger på mange års erfaring, og som indeholder det bedste af det, der virker.

Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til andre mennesker, der inddrages kognitive teorier og behandlingsformer, hvor der lægges vægt på det positive – det der virker – og der bygges på ressourcerne hos den enkelte.

Hele personalegruppen på Østbækhjemmet, har gennemført 8 dags KRAP kursus i 2017-2018, med undervisning af Peter Storgaard, som har været med til at udvikle KRAP-konceptet.