Som et redskab til at undersøge den enkelte beboers forudsætninger og behov – og derudfra tilrettelægge pædagogikken – bruger vi på Østbækhjemmet den neuropædagogiske metode, der hvor vi finder det relevant.

 Neuropædagogik er en grundig analyse af intakte funktioner og fejlfunktioner i hjernen. På baggrund af denne analyse tilrettelægger vi en pædagogik, der kompenserer for fejlfunktioner og søger at udvikle de intakte funktioner. Se mere på www.neuropaedagogik.dk