Et andet pædagogisk redskab er TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren ) som vi bruger i forhold til autisme. Hovedprincipperne i metoden handler om at strukturere miljøet og udarbejde et dagsskema, der gør livet overskueligt for det autistiske menneske, tilrettelægge et visuelt arbejdssystem og bruge rutiner. Se mere på www.teacch.com