Hurra….hurra!

Vi er nået i mål og har nu finansieringen på plads i forhold til vores udbygning af botrænings enheden §107/§108 og kan derfor sætte byggeriet i gang med 1. spadestik 30-11 kl 10,.00 kom og vær med. Dog vil vi få brug for at ansøge om midler til indretning så er der flere der påtænker ØH en gave, giv os en opringning. Forventeligt er vi færdige med vores tilbygning 1.juni 2020.